Sähköpyörän vuokrausehdot

Sähköpolkupyörä luovutetaan vuokralle ottajalle ehjänä ja turvallisena ajaa. Vuokralle ottaja huolehtii sähköpyörän takaisin vuokrapaikkaan samassa kunnossa, kuin mitä se oli lähtiessään. Mikäli pyörä on huollon tarpeessa käytön jälkeen tulee viasta ilmoittaa Willarin henkilökunnalle viipymättä. Vuokralle ottaja sitoutuu käyttämään sähköpyörää vain sille tarkoitetulla tavalla ja suomen liikennesääntöjä noudattaen. Vuokralle ottaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta polkupyörästä sekä siihen kuuluvista lisäosista sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Polkupyörän vuokraaja sitoutuu myös käyttämään vuokrapolkupyörää vain sille tarkoitetulla tavalla. Pyörän on tarkoitettu yksityishenkilön vapaa-ajan liikkumiseen, käyttäminen elinkeinon harjoittamiseen on kielletty, ellei tosin ole sovittu pyörän omistajan kanssa. Pyörä säilytetään aina lukittuna ja kiinnitettynä esim. polkupyörätelineeseen. Irrotettavat lisävarusteet ja irrotettava pyörän näyttö on oltava vuokraajan mukana, kun pyörä on ilman valvontaa. Sähköpyörää ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Vuokralle ottaja on velvollinen huolehtimaan alle 15-vuotiaiden suojakypärän käytöstä. Suosittelemme kypärän käyttöä kaikille pyörän vuokranneille.

Vuokralle ottaja on korvausvelvollinen täysimääräisesti mikäli sähköpyörä on kadonnut tai tuhoutunut kokonaan ja vuokralle ottaja on aiheuttanut tilanteen:

  • törkeällä huolimattomuudella
  • törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella
  • ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja se on vaikuttanut vahingon syntymiseen
  • ollessaan tekemässä lainvastaista tekoa

Sähköpolkupyörä ja vuokratut lisävarusteet ovat vuokralle ottajan vastuulla, kunnes pyörä on palautettu takaisin sovittuun paikkaan. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan pyörästä rikkoutuneet tai kadonneet osat ja lisävarusteet täysimääräisesti.

Varkaustilanteessa vuokralle ottaja on velvollinen ilmoittamaan varkaudesta välittömästi pyörän omistajalle. Mahdollisessa kolaritilanteessa vuokralle ottaja on velvollinen kutsumaan poliisin laatimaan kolariraportin. Varkauden tai liikennevahingon sattuessa vuokralle ottajan tulee ottaa välittömästi yhteys poliisiin sekä Willari fiksaa & loonaa henkilökuntaan puhelimitse 041-3144912 (ma – pe klo 10-17 la 10-14) tai päivystysnumeroon em. aikojen ulkopuolella 044-2510140. Pyörään voi olla asennettu GPS-laite. Willari fiksaa & loonaalla on oikeus hyödyntää GPS-dataa tutkimuskäytössä tai rikostapauksessa.

Pyörän vuokralle ottaja on itse vastuussa riittävästä omasta vakuutusturvasta henkilö- ja tapaturmien varalle ja vuokraa pyörän omalla vastuullaan. Pyörä noudetaan vuokraajan ilmoittamasta paikasta ja palautetaan sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä.

Vuokralle ottaja sitoutuu noudattamaan vuokraehtoja. Oikeudet muutoksiin pidätetään.